COVID-19 BETALINGSREGELINGEN

Betalingsonmacht of betalingsonwil ?

Het vaststellen van een van beide zou kunnen worden gedaan aan de hand van vroegere betalingservaringen of persoonlijk contact met debiteuren.

 

Debiteurenbeheer dient tijdelijk te veranderen in debiteurenbegeleiding.

 

Zodra versoepelingen toenemen zullen ook de omzetten binnen het MKB weer enigszins gaan stijgen zo is te hopen. Maar al zouden de omzetten onmiddellijk weer  hetzelfde niveau bereiken van voor de pandemie dan nog zal het nog lang duren voor alle schulden zijn ingelopen.

 

Er zullen dus afdoende en haalbare betalingsregelingen moeten worden getroffen. Het in kaart brengen van het totaal van de lopende schulden is vast onderdeel bij het bepalen van de afloscapaciteit. Hoe eerder begonnen wordt met een betalingsregeling hoe succesvoller deze zullen verlopen.

 

Waar schuldsaneringen of toelating tot de WSNP van kracht worden zullen vorderingen nooit voor 100% worden voldaan maar dat is alleszins beter dan een faillissement.

 

Na de pandemie zullen er voor leveranciers nog  voldoende afzetmogelijkheden moeten zijn en dat wordt niet bereikt door faillissementen, incassomaatregelen of onredelijk debiteurenbeheer. Hulp bij betalingsmoeilijkheden zal zich later vertalen in een loyaal klantenbestand.

 

Let wel dat debiteurenbegeleiding in dit geval alleen van toepassing is voor ondernemingen welke aantoonbaar  geraakt zijn door de lockdown.

 

Notoire wanbetalers worden onverminderd hard aangepakt.

 

Wij leggen graag uit wat de Covid betalingsregelingen met uw debiteuren voor u kunnen betekenen.

” klantgericht & professioneel uitgevoerd debiteurenbeheer “

 • Proactieve bewerking,
 • Eenvoudige aanlevering van gegevens,
 • Directe verwerking na ontvangst van gegevens
 • Ondersteuning van de administratie,
 • Buitendienst en binnendienst,
 • Beperking overschrijding betalingstermijnen en betalingsrisico’s,
 • Optioneel: Aangepaste werkwijze voor uw klanten die zwaar getroffen zijn door Corona Crisis
  Nieuw
 • Toetsing van kredietwaardigheid van uw debiteur of prospect,
 • Geen onderbrekingen van cyclus debiteurenbeheer,
 • Duidelijke managementrapportages,
 • Betalingen rechtstreeks naar rekening van opdrachtgever,
 • Bij extern beheer geen kantoor- en personeelskosten, in de breedste zin.
 • Geen contracten ” de samenwerking blijft in stand zolang beide partijen dat wenselijk achten.

” klantgericht & professioneel uitgevoerd debiteurenbeheer “

Ja, ik wil een Quickscan

 

Maak gebruik van het Quickscan formulier en wij zullen contact met u opnemen zoals aangegeven op het formulier.

Naar formulier

Ja, ik wil een Quickscan

 

Maak gebruik van het Quickscan formulier en wij zullen contact met u opnemen zoals aangegeven op het formulier.

Naar formulier

“snelle betaling van facturen, begint met snel factureren”