Incasso (buitengerechtelijk)

Indien enigszins mogelijk moet het openen van kostenverhogende incassoprocedures worden voorkomen.  Alvorens een incassodossier op consumenten mag worden geopend dient een nakomingsbrief te worden verzonden waarin nog een laatste gelegenheid tot betaling binnen 14 dagen wordt geboden. U mag daarvan, geheel kosteloos, een voorbeeld en verdere informatie bij ons opvragen.

 

Een vordering zal, alvorens een dossier te openen, eerst worden gecontroleerd op haalbaarheid zodat geen onnodige kosten worden gemaakt. In de incassosommatie wordt betaling geëist van hoofdsom, contractuele of Wettelijke rente en incassokosten conform WIK of zoals vastgelegd in uw voorwaarden.

 

Eenmaal geopend worden de dossiers voortvarend behandeld, dat wil zeggen met een cyclus voor benadering van 7 dagen waarbij bescherming van uw financiële belangen en het verkrijgen van volledige betaling altijd het doel is.Opgeworpen disputen, betalingstoezeggingen, verzoeken om betalingsregelingen en verdere relevante informatie worden onmiddellijk per e-mail  aan u kenbaar gemaakt.

Heeft u vragen over een vordering dan geven wij u u hierover graag vrijblijvend en kosteloos incassoadvies.

Ja, ik wil een incassoadvies

Maak gebruik van het contact formulier en geef  bij "betreft" aan "incasso" wij zullen contact met u opnemen zoals aangegeven op het formulier.

Naar formulier

” betalingsrisico beperken “

'Verlagen van het DSO'