Schaduwbeheer

Indien een onderneming er de voorkeur aan geeft de debiteur bij het verstrijken van de betalingstermijn zelf een rekeningoverzicht of herinnering te zenden zal ook daarin een vaste cyclus moeten worden gevolgd. Binnen 30 dagen na vervaldag zou minimaal tweemaal telefonisch contact, of schriftelijke benadering moet hebben plaatsgevonden maar liever nog driemaal. Stel hierbij de eerste actie op 8 dagen na vervaldag en de tweede actie op 16 dagen en de derde op 24 dagen. Op de 30e dag na vervaldag kan, indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden, door ons kantoor een aanmaning worden verzonden en gaat bewerking voort in een met opdrachtgever overeengekomen beheertraject.

Ik wil een persoonlijk gesprek >