Stornobeheer

SEPA = Single Euro Payments Area

Wordt voor betalingen gebruik gemaakt van automatische incasso dan is de kans groot geconfronteerd te worden met storno van betalingen. Storno van een betaling door de bank duidt veelal op een betalingsprobleem. Storno op eigen verzoek van debiteur kan daarop ook duiden ( andere betaling voorrang geven ) maar kan ook een dispuut betreffen.

In beide gevallen dienen debiteuren onmiddellijk telefonisch te worden benaderd om alsnog handmatige overboeking te verzoeken of duidelijkheid omtrent de reden van storno te vernemen.

Ook met het bewerken en opvolgen van storno’s kunnen wij u van dienst zijn.

Let op dat met SEPA Particulieren (Core / incasso Algemeen betalingen door de debiteur tot 56 dagen na automatische incasso kunnen worden gestorneerd terwijl hiervoor onder gebruik van SEPA Bedrijven (B2B / incasso Bedrijven slechts 8 dagen de gelegenheid daartoe bestaat. Maak voor ondernemingen bij voorkeur altijd gebruik van SEPA incasso Bedrijven.

Meer info over SEPA machtigingen

Ik wil een persoonlijk gesprek >